} Varsel om prisendring fra 1. mai | Elektroskandia Norge
Nettbutikk

Varsel om prisendring fra 1. mai

Elektroskandia ønsker med dette å varsle om endring av priser med virkning fra 1. mai 2020.

Elektroskandia ønsker med dette å varsle om endring av priser med virkning fra 1. mai 2020.

Dette på grunn av uforutsette endringer i kostnader ved innkjøp og valutasvingninger. Vi kommer tilbake med oppdaterte priser så snart disse med rimelighet kan la seg fastsette.

En rekke av våre leverandører har varslet om at de nå er i en force majeure situasjon som følge av dette, og har økt sine priser betydelig med relativt omgående virkning fra 01.05.20.

Vi gjør oppmerksom på at prisjusteringen er midlertidig og at vi kan komme til å justere prisene ytterligere. Dette vurderes fortløpende.

Vi vil anmode om at dette distribueres til de personer i virksomheten som har et behov for informasjonen.

Last ned som PDF